Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4/18/2016 3:35 PM
Pengumuman
   GARISPANDUAN MENGENAI  PERNIAGAAN YANG DIMANSUHKAN DARIPADA LESEN PERNIAGAAN.png
Sila layari jobcentrebrunei.gov.bn​ bagi kekosongan jawatan yang terbaru dilaporkan di Agensi Pekerjaan Tempatan dan Pembangunan Tenaga Kerja (APTK), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

There are no items to show in this view.

10/12/2016 1:46 PM
MAJLIS 46 KALI KHATAM AL-QURAN SEMPENA SAMBUTAN MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN PENUKARAN NAMA BANDAR BRUNEI KEPADA BANDAR SERI BEGAWAN KALI KE-46 BAGI TAHUN 2016 DAN SAMBUTAN AWAL TAHUN 1438 HIJRAH

BANDAR SERI BEGAWAN 04 Oktober - Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong hadir selaku Tetamu Kehormat di Majlis 46 Kali Khatam Al-Quran Sempena Sambutan Memperingati  Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan Kali Ke-46 bagi Tahun 2016 dan Sambutan Awal Tahun 1438 Hijrah Bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan dibawahnya bertempat di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan. Majlis ini telah diungkayahkan oleh Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

IMG_4142.JPG

10/12/2016 1:49 PM
MAJLIS MEMBACA SURAH YAASIN DAN TAHLIL BAGI AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN DAN AL-MARHUMAH DULI RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK DAMIT SEMPENA SAMBUTAN MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN PENUKARAN NAMA BANDAR BRUNEI

BANDAR SERI BEGAWAN 01 Oktober - Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil Bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit sempena Sambutan Memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan Kali Ke-46 Tahun bagi Tahun 2016  telah diadakan pada hari Sabtu, 29 Zulhijjah 1437  bersamaan 1 Oktober 2016 jam 10.30 pagi bertempat di Kubah Makam Diraja, Jalan Kubah Makam Diraja, Bandar Seri Begawan. 

IMG_4064.JPG

10/12/2016 1:55 PM
KEBERSIHAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA

BANDAR SERI BEGAWAN 30 September – kempen kebersihan telah diadakan di beberapa kawasan sekitar Bandar Seri Begawan pada hari Jumaat pagi, 30 September 2016. Kempen kebersihan ini diungkayahkan oleh Ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Ahli Majlis Perundingan Kampung, persatuan bukan kerajaan (NGOs), pemilik-pemilik dan penyewa-penyawa bangunan dan orang ramai. 

IMG_8885.JPG

10/12/2016 1:57 PM
LAWATAN KERJA YANG BERHORMAT PEHIN ORANG KAYA SERI KERNA DATO SERI SETIA (DR.) HAJI AWANG ABU BAKAR BIN HAJI APONG, MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI KE MAJLIS-MAJLIS PERUNDINGAN KAMPUNG DAERAH TEMBURONG

Rabu, 28 September 2016  ​Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (DR.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri telah mengadakan lawatan kerja ke beberapa mukim dan kampung di Daerah Temburong.

DSC_9922.JPG

10/8/2016 2:35 PM
SIDANG MEDIA BAGI PERLAKSANAAN PROSES BARU PERMOHONAN LESEN PEKERJA ASING (LPA) JABATAN BURUH

27 September 2016 – ​​Jabatan Buruh, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah mengadakan Sidang Media bagi perlaksanaan proses baru permohonan Lesen Pekerja Asing (LPA) Jabatan Buruh bertempat di Bilik Mesyuarat Muwafaqqah, Bangunan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Hadir  selaku pengerusi ialah Yang Mulia Tuan Haji Idris bin Haji Md.Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

Syarat dan Peraturan Mengendalikan Establismen Kecantikan dan Kesihatan.pdf
  
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdf
  
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdf
  
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdf
  
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdf
  
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdf
  

Image

 Content Editor

 


 
 


Laman Web Berkaitan


 

webmail.png
gems.png