Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4/18/2016 3:35 PM
Pengumuman
   GARISPANDUAN MENGENAI  PERNIAGAAN YANG DIMANSUHKAN DARIPADA LESEN PERNIAGAAN.png
Sila layari jobcentrebrunei.gov.bn​ bagi kekosongan jawatan yang terbaru dilaporkan di Agensi Pekerjaan Tempatan dan Pembangunan Tenaga Kerja (APTK), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

There are no items to show in this view.

8/31/2016 2:04 PM
SIDANG MEDIA MENGENAI MENGEMASKINIKAN MAKLUMAT HARTANAH DI KAWASAN-KAWASAN LEMBAGA-LEMBAGA BANDARAN DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM BERMULA DARI 1 OGOS 2016 SEHINGGA 31 MAC 2017

Bandar Seri Begawan, 29 Ogos – Sidang media mengenai mengemaskini maklumat hartanah di kawasan-kawasan Lembaga-Lembaga Bandaran di Negara Brunei Darussalam bermula dari 1 Ogos 2016 sehingga 31 Mac 2017, telah diadakan di Dewan Serbaguna, Bangunan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

PID.jpg

8/31/2016 2:04 PM
PRESS CONFERENCE COLLECT DATA ON ALL PROPERTY WITHIN THE MUNICIPAL BOARD AREAS IN BRUNEI DARUSSALAM COMMENCING FROM 1 AUGUST 2016 UNTIL 31 MAC 2017

​Bandar Seri Begawan, 29 August – The Ministry of Home Affairs, held a press conference for collect data on all properties within Municipal Board Areas in Brunei Darussalam commencing from 1 August 2016 until 31 March 2017, was took place at the Multipurpose Hall, Building Ministry of Home Affairs.  

PID.jpg

8/11/2016 11:14 AM
PERUBAHAN TARIKH ACARA REGATA BRUNEI DARUSSALAM 2016

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI, 10 OGOS – Regata Brunei Darussalam 2016 yang dijadulkan akan diadakan pada hari Ahad, 11 Zulkaedah 1437H / 14 Ogos 2016 di perairan Sungai Brunei berhadapan dengan Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Adalah dengan ini di ubah kepada tarikh baru, iaitu Regata Brunei Darussalam 2016 Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-70 Tahun Bagi Tahun 2016 akan diadakan pada hari Ahad, 18 Zulkaedah 1437 / 21 Ogos 2016 di tempat yang sama.​

8/4/2016 4:13 PM
REGATA BRUNEI DARUSSALAM 2016

​​Regata Brunei Darussalam 2016, akan diadakan pada hari Ahad, 14 Ogos 2016, bertempat di Perairan, Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan

REGATA 2016 final(baru)-small.jpg

8/11/2016 10:43 AM
TINJAUAN MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN ROMBONGAN BAGI LATIHAN PERSIAPAN SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-70 TAHUN BAGI DAERAH

Isnin, 11 Julai 2016, bertempat di Padang Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar telah diadakan latihan persiapan bagi Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-70 Tahun bagi Daerah Temburong khusus bagi Persembahan Khas Padang.

Hadir meninjau lebih dekat lagi persiapan Sambutan Perayaan di Daerah Temburong ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia Dr Awang Haji Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-70 tahun. Juga turut hadir ialah Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Ahad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Yang Mulia Awang Haji Mohd 'Abdoh bin Dato Seri Setia Haji Abu Salam, Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Mulia Awang Muhammad Sunadi bin Haji Buntar dan Yang Mulia Awang Haji Idris bin Haji Ali, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Mulia Awang Md Amir Hairil bin Awang Haji Mahmud, Pemangku Pegawai Daerah Temburong selaku Pengerusi Jawatankuasa Tadbir Tertinggi bagi Daerah Temburong.

Persiapan latihan pada hari ini dimuatkan khusus bagi Persembahan Khas Padang yangmana pada tahun ini menengahkan Pondok-Pondok etnik di Daerah Temburong dengan Tema Persembahan "Raja Berdaulat, Laila Perkasa".

 Raptai Penuh akan diadakan pada 13 Julai ini dengan menumpukan sepenuhnya aturcara keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Bercemar Duli Bagi Majlis Remah Mesra dan Junjung Ziarah bersama rakyat dan penduduk di Daerah Temburong.

DSC_5260.JPG

DSC_5302.JPG

DSC_5320.JPG

Syarat dan Peraturan Mengendalikan Establismen Kecantikan dan Kesihatan.pdf
  
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdf
  
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdf
  
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdf
  
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdf
  
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdf
  

Image

 Content Editor

 
Majlis Perundingan Mukim Dan Kampung.jpg
SebutHarga.jpg


 


Laman Web Berkaitan


webmail.png
gems.png