Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4/18/2016 3:35 PM
Pengumuman
   GARISPANDUAN MENGENAI  PERNIAGAAN YANG DIMANSUHKAN DARIPADA LESEN PERNIAGAAN.png
Sila layari jobcentrebrunei.gov.bn​ bagi kekosongan jawatan yang terbaru dilaporkan di Agensi Pekerjaan Tempatan dan Pembangunan Tenaga Kerja (APTK), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 

There are no items to show in this view.

5/26/2016 8:48 AM
KEBERANGKATAN DULI YANG TERAMAT MULIA PADUKA SERI PENGIRAN MUDA MAHKOTA PENGIRAN MUDA HAJI AL-MUHTADEE BILLAH IBNI KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH, MENTERI KANAN DI JABATAN PERDANA ME

Bandar Seri Begawan, Selasa, 24 Mei 2016

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Penaung Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-70 Tahun telah berkenan berangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-70 Tahun pada hari Selasa, 17 Syaaban 1437H bersamaan 24 Mei 2016M bertempat di Bangunan Jabatan Perdana Menteri, Jalan Perdana Menteri.

5/7/2016 1:15 PM
KURSUS PEMULIHARAAN LEBAH KELULUT

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri - mengadakan Kursus Pemuliharaan Lebah Kelulut di Dewan Simpur, Pusat Urusniaga Hortikultur Rimba bermula pada 07hb. hingga 08hb. Mei 2016. Majlis perasmian kursus akan disempurnakan oleh Yang Mulia Awang Haji Mohammad Sunadi bin Haji Buntar, Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri pada 07hb. Mei 2016 jam 8.00 pagi. Seramai 65 orang peserta di kalangan pengusaha-pengusaha lebah kelulut dari keempat-empat buah daerah di Negara Brunei Darussalam akan mengikuti kursus ini. 

5/3/2016 9:15 AM
MAJLIS KESYUKURAN SEMPENA SAMBUTAN HARI KELUARGA KEBANGSAAN 2016

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengadakan Majlis Kesyukuran Sempena Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2016, bertempat di Masjid Sultan Sharif Ali, Sengkurong

IMG_3185.JPG

IMG_3231.JPG

5/3/2016 9:07 AM
MAJLIS SAMBUTAN SEMPENA MEMPERINGATI “WORLD DAY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK 2016”

Bandar Seri Begawan, 28 April - Majlis sambutan sempena memperingati "World Day for Safety and Health at Work 2016" telah diadakan pada hari Khamis, 20 Rejab 1437H bersamaan dengan 28 April 2016M bertempat di Dewan Kuliah, Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa'adatul Bolkiah (PAPRSB), Institute of Health Sciences, Universiti Brunei Darussalam, UBD.

IMG_2967.JPG

IMG_2956.JPG

4/26/2016 10:19 AM
LAWATAN JAWATANKUASA TERTINGGI PEMANTAUAN PEMBACAAN AL-QURAN BAGI MAJLIS KHATAM AL-QURAN 70 KALI KHATAM AHLI-AHLI MAJLIS PERUNDINGAN MUKIM DAN KAMPUNG SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA

Bandar Seri Begawan 25 April, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri petang tadi mengetuai rombongan Jawatankuasa Tertinggi Majlis Khatam Al-Quran 70 kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Seluruh Negara Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-70 Tahun 1437 Hijriah / 2016 Masehi bagi Majlis Pemantauan  Majlis Khatam Al-Quran 70 kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung di Daerah Brunei dan Muara.

IMG_2805.JPG

IMG_2794.JPG

Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdf
  
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdf
  
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdf
  
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdf
  
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdf
  

Image

 Content Editor

 
Majlis Perundingan Mukim Dan Kampung.jpg
SebutHarga.jpg


 


Laman Web Berkaitan


webmail.png
gems.png